ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาวันที่ 30 มกรา เริ่มกินยาคุม 1 กุมภา มีเพศสัมพันธ์ หลั่งในวันที่ 6 จะท้องไหม

  •  Suttipan Chairach
    สมาชิก
    ประจำเดือนแฟนมาวันที่30มกราคม เริ่มกินยาคุม1กุมภาพันธ์ แล้วมีเพศสัมพันธ์หลั่งในวันที่6มีความเสี่ยงไหมครับ กินยาไปแล้ว6เม็ด ยาซูซี่28เม็ด

    สวัสดีครับ คุณ Suttipan Chairach

    หากเริ่มใช้ยาตั้งแต่ช่วง 5 วันแรกของรอบเดือน การคุมกำเนิดก็จะมีผลได้ตั้งแต่เม็ดแรกๆครับ  ดังนั้น โอกาสตั้งครรภ์ก็น่าจะมีน้อยครับ  อย่างไรก็ดี พึงระวังว่ายาคุมกำเนิดไม่สามารถป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ได้  หากต้องการป้องกันด้วย ควรใช้ถุงยางอนามัยครับ