ถามแพทย์

 • ประจำเดือนเดือนที่แล้วมา 3 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน จะเป็นอะไรไหม

 •  Kanjana Inprasret
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาครั้งละ2 วัน เดือนที่แล้วมา3 ครั้ง ครั้งละ2 วัน จะเป็นอะไรมั้ยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kanjana Inprasret,

                       หากประจำเดือนมา 3 ครั้งใน 1 เดือน หรือมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่น้อยกว่า 21 วัน ถือว่ามีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สั้นกว่าปกติ โดยอาจเกิดจากสาเหตุ เช่น 

                       1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                      2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                      3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                      4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                       5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                       หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ และยังคงมีเลือดออกมาบ่อยๆ อีก  โดยที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ยาใดๆ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาและรักษาค่ะ ไม่ควรปล่อยให้มีเลือดไหลบ่อบๆ เพราะจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ