ถามแพทย์

  • ประจำเดือน

  •  ศศิธร ฯ.
    สมาชิก
    รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ปกติกินยาคุมแบบ21เม้ดจะเริ่มกินวันเสา แล้วยาก้อจะหมดวันศุกร์ของอีกเดือนค่ะใน7วันที่ม่ด้กินยาเมนจะมาประมาวันอังคาร เมนจะหนุดประมานวันวันศุกร์ค่ะ แล้วปกติต้องกินยาวันเสาเพราะคบ7วันแล้ว แล้วหนุซื้อยาไม่ทัน แล้วมากินวันอาทิตย์ทาน แล้มมีอะไรกับแฟนวันพฤหัส กินยาคุมฉุกเฉินไปแล้วค่ะกินยาคุมกำเนิดหมดแล้ว ปกติเมนจะมาวันอังคารของทุกเดือนค่ะ เมนจะเคลื่อนตามที่เรากินยามั้ยค่ะ ตอนนี้ยังม่มาเรยค่ะ