ถามแพทย์

 • อายุ 19 ปี มีเพศสัมพันธ์ดยไม่ป้องกัน ประจำเดือนมาต้นเดือน และมาอีกครั้งสิ้นเดือน แต่มานิดเดียว จะท้องไหม

 •  sunioil
  สมาชิก

  ขอสอบถามหน่อยค่ะ... อายุ 19 ปี มีเพศสัมพันไม่เคยป้องกันเลยค่ะ เมื่อต้นเดือนประจำเดือนมา ตอนต้อนเดือนแต่พอจะสิ้นเดือน มีประจำเดือนอีกค่ะแต่มานิดเดียว 3 วัน ได้ค่ะ มาไม่เต็มผ้าอนามัยค่ะ อยากทราบว่าท้องมั้ยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ sunioil,

                        การมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ได้ใช้วิธีใดๆ ป้องกัน ย่อมมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้มาก ดังนัน หากมีประจำเดือนมาผิดปกติ เช่น มาเร็วกว่ากำหนด หรือมีระยะห่างจากรอบก่อนสั้นกว่าปกติ หรือประจำเดือนมาช้ากว่ากำหนด หรือจำนวนวันที่มาน้อยกว่าปกติ หรือมีปริมาณเลือดน้อยกว่าปกติ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูเป็นอันดับแรก เพราะเลือดที่ออก อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้ แต่อาจเป็นเลือดที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น

                        อย่างไรก็ตาม หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ เลือดที่ออกอาจเป็นประจำเดือนก็ได้ โดยหากมีระยะห่างจากประจำเดือนในรอบก่อนมากกว่า 21 วัน (ให้นับจากวันแรกของประจำเดือนในรอบก่อนจนถึงวันแรกของรอบเดือนถัดไป) ก็ถือว่ามีระยะห่างที่ปกติดี ส่วนการที่มีปริมาณน้อยกว่าปกติ อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย ออกกำลังกายมากไป มีน้ำหนักลด มีภาวะโลหิตจาง เป็นต้น