ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาติดต่อกัน 1 สัปดาห์ ปวดท้องด้วย ผิดปกติไหม

 •  Jarupa Thlaoprasong
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาติดต่อกัน1อาทิตย์ อยากทราบว่าผิดปกติหรือเปล่าค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Jarupa Thlaoprasong,

                      หากเลือดที่ออก อยู่ในช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา ก็อาจลองสังเกตต่อไปอีกสัก 2-3 วัน หากเกิน 10 วันแล้ว เลือดยังคงไม่หยุดไหล หรือเลือดที่ออก ไม่ได้อยู่ในช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาให้เลือดหยุดไหล โดยอาจมีสาเหตุต่างๆ เช่น 

                     -  มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม ท้องนอกมดลูก เป็นต้น

                     - มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก มักมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                     - มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น แต่มักพบในหญิงวัยกลางคนขึ้นไป

                      - มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                      - ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                      ทั้งนี้ ในเบื้องต้น หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยนะคะ