ถามแพทย์

  • ประจำเดือน ไม่ มา

  • ประจำเดือน ไม่ มา ตั้ง แต่ มิ.ย 63 จนถึง ตอนนี้  ก็ยัง ไม่ มี  ค่ะ  มี แต่ ออก เลอะๆ มา เดือนล่ะ 2-3ครั้ง  ค่ะ   แต่ มาวันนี้ มี เลือด ออก แล้ว รุสึก เวียนหัว ค่ะ แต่ เลือดก็ ไม่ได้ ออก เยอะ นะค่ะ มาแค่ เลอะๆ แค่นั้น อยาก ทราบ ว่า ประจำเดือน ไม่มา เกิด จากอะไร ค่ะ  

    สุนิสา ปลื้มใจ  พญ.นรมน
    แพทย์

    https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99-2