ถามแพทย์

 • อายุ 18 ปี ประจำเดือนยังไม่เคยมาสักครั้ง ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์

 •  Khattiayaphon Om
  สมาชิก
  อยากรู้ว่าประจำเดือนไม่เคยมาสักครั้งจนตอนนี้อาย18ละค่ะ ขอคำเเนะนำหน่อยค่ะ ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ุุุุุนะค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Khattiayaphon Om,

                      หากอายุ 18 ปีแล้ว ยังไม่เคยมีประจำเดือน ถือว่ามีภาวะขาดประจำเดือนปฐมภูมิ (primary amenorrhea) ซึ่งสาเหตุอาจเกิดได้จาก

                      1. ภาวะเยื่อพรหมจารีไม่ขาด ถือเป็นความผิดปกติมาแต่กำเนิดที่เยื่อพรหมจารีไม่ขาดเป็นรูหรือเป็นช่องเปิดสู่ภายนอก เมื่อเข้าสู่วัยที่ควรมีประจำเดือน จะทำให้มีอาการปวดท้องน้อยทุกเดือน แต่ไม่มีประจำเดือนออกมาให้เห็น ส่วนการพัฒนาทางเพศด้านอื่นๆ เช่น การมีเต้านม มีขนหัวหน่าว สะโพกผาย เป็นต้น จะพัฒนาตามวัยปกติ 

                     2. มีการพัฒนาที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อที่จะเจริญไปเป็นมดลูก (Mullerian agenesis) ทำให้ไม่มีมดลูกและช่องคลอดเกิดขึ้น แต่ยังมีรังไข่เป็นปกติ ทำให้การพัฒนาทางเพศด้านอื่นๆ ยังเป็นปกติ

                     3. มีเนื้องอกของต่อมใต้สมอง ซึ่งปกติต่อมจะมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพื่อการมีประจำเดือน หากมีเนื้องอก อาจส่งผลให้ไม่มีประจำเดือน ส่วนการพัฒนาทางเพศด้านอื่นๆ ยังเป็นปกติ

                     4. รังไข่ไม่พัฒนา หรือ รังไข่หยุดทำงานก่อนเวลาอันควร โดยหากเกิดก่อนวัยที่จะมีประจำเดือน ก็ไม่มีประจำเดือนเลย และไม่มีการพัฒนาทางเพศด้านอื่นๆ เช่น ไม่มีเต้านมที่ขยายขึ้น ไม่มีขนหัวหน่าว สะโพกไม่ขยาย เป็นต้น 

                     5. มี โครโมโซมเป็นเพศชาย (XY) และมีต่อมเพศซึ่งเป็นของเพศชายคอยสร้างฮอร์โมน แต่เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายไม่มีการตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชาย จึงทำให้ลักษณะภายนอกเป็นผู้หญิง เรียกว่า tesicular ferminization 

                     หากยังคงไม่มีประจำเดือนมา แนะนำว่าต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะ