ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มา 3 เดือนแล้ว ตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ แต่จะมีเป็นเลือดออกมาแค่นิดหน่อย เป็นวันเดียว เกิดจากอะไร

 • คือประจำเดือนไม่มา 3 เดือนแล้วคะ ลองไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจก็ขึ้น 1 ขีดนะคะ แต่ทำไมประจำเดือนไม่มา แต่มันจะมีเป็นเลือดออกมาแค่นิดหน่อยคะเป็นวันเดียวก็หาย

  สวัสดีค่ะ คุณ สโรชา เสือทะเล,

                      การที่ประจำเดือนไม่มา และมีเลือดออกมาเพียงเล็กน้อยดังกล่าว อาจเกิดได้จาก

                     1. การตั้งครรภ์ แต่หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องแล้ว พบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่ใช่สาเหตุค่ะ

                     2. มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร

                     3. มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว 

                     4. มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เช่น เป็นไข้หวัด ท้องเสีย เป็นต้น

                     5. โรคอ้วน

                     6. การทำงานของรังไข่ผิดปกติไป เช่น จากการมีภาวะถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS) 

                    7. มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ หรือไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ 

                    8. มีเนื้องอกของต่อมใต้สมอง แต่จะมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ปวดศีรษะ มองเห็นภาพซ้อน มีน้ำนมไหล เป็นต้น

                     9. การใช้ยาฮอรโมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด เป็นต้น

                     หากประจำเดือนขาดหายไปนานมากกว่า 3 เดือนแล้ว แนะนำควรไปพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุค่ะ หากไม่พบโรคทางกายต่างๆ แพทย์อาจให้ยาปรับฮอร์โมนมาทานค่ะ