ถามแพทย์

 • ประจำเดือนล่าสุด 28 มิ.ย. วันที่15 ส.ค ตรวจดูการตั้งครรภ์ก็ไม่ขึ้นสองขีด วันนี้ 28ส.ค ประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะ

 • เป็นประจำเดือนล่าสุด28มิ.ย. ตั้งแต่นั้นมายังไม่ได้เป็นประจำเดือนเลย วันที่15ส.คตรวจดูก็ไม่ขึ้นสองขีด พอวันนี้28ส.คประจำเดือนก็ยังไม่มาเลยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ลูกเมย์ ลูกเมย์,

                  หากประจำเดือนไม่มา อาจเกิดจาก

               1. การตั้งครรภ์ หากประจำเดือนครั้งสุดท้ายคือ 28 มิ.ย.การตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะในวันที่ 15 ส.ค. ควรจะต้องตรวจพบแล้ว ดังนั้นหากตรวจได้ถูกต้อง จึงไม่น่าใช่สาเหตุจากการตั้งครรภ์ค่ะ

               2. การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดหรือยาฉีดคุมกำเนิดมาเป็นระยะเวลานาน 

               3. ความเครียด ทำให้มีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนเพศของต่อมใต้สมองได้

               4. การออกกำลังกายอย่างหักโหม ซึ่งจะไปมีผลกระทบต่อการหลั่งฮฮร์โมนเพศของต่อมใต้สมองเช่นกัน

               5.โรคอ้วน เนื่องจากคนอ้วนมีเซลล์ไขมันจำนวนมาก ซึ่งเซลล์ไขมันสามารถสร้างฮฮร์โมนเอสโตรเจนได้ในปริมาณเล็กน้อย เมื่อมีปริมาณมากเกิน จึงกระทบต่อการหลั่งฮอร์โมนเพศที่ปกติได้ นอกจากนี้ยังพบในกรณีที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงเร็วเกินไปด้วย

               6. มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำหรือไทรอยด์เป็นพิษ ซึ่งมีผลกระทบต่อการหลั่งฮอร์โมนเพศของต่อมใต้สมองเช่นกัน

               7. ภาวะที่รังไข่ทั้ง  2 ข้างมีถุงน้ำขนาดเล็กจำนวนมาก เรียกว่า polycystic ovarian syndrome โดยมักจะมีรูปร่างอ้วน ขนดกมากกว่าผู้หญิงทั่วไป

               8.เกิดการตีบตันของปากมดลูกหรือโพรงมดลูก ซึ่งเกิดจากพังผืดที่เป็นผลจากการอักเสบของมดลูก

               9. เป็นเนื้องอกของต่อมใต้สมอง

               แนะนำให้คุณ ลูกเมย์ ลูกเมย์ สังเกตตัวเองว่ามีปัจจัยจากสาเหตุข้อ 2-5 หรือไม่ หากไม่ใช่ และประจำเดือนยังคงไม่มานานกว่า 3 รอบเดือนหรือนานกว่า 6 เดือน ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ