ถามแพทย์

  • ประจำเดือนไม่มา

  •  Pipatpong Namruk
    สมาชิก
    แฟนผมมีประจำเดือนล่าสุด 24-30 ก.พ และเริ่มกินยาคุมกำเนิด(แบบ21เม็ดแผงแรก ตั้งแต่วันแรกของวันที่มีประจำเดือน) แต่เนืองจากแฟนผมเข้าโรงพยาบาล เลยเริ่มกินยาได้5วันก็ต้องหยุด แต่วันที่ 31 ก.พ ก็มีเลือดเหมือนประจำเดือนออกมา3-5 วัน นี่เป็นเพราะหยุดยาคุม กลางแผงใช้ไหมครับ หลังจากนั้นก็มีอะไรกันมาประมาณ3ครั้ง(สวมถุงยางและนำออกมาหลั่งของนอก) ปัจจุบัน ประจำเดือนรอบนี้ยังไม่มา นี่เป็นผลของยาคุม หรือมีโอกาสท้องไหมครับ