ถามแพทย์

  • ประจำเดือนไม่มา

  •  thanaporn1111
    สมาชิก
    มีอะไรกับแฟนแต่ไม่ใส่ถุงแต่ไม่นาน แล้วกินยาคุมฉุกเฉินทันที และมีอะไรกับแฟนอีกก็ใส่ถุงอีกค่ะในวันนั้น พอถึฃครบรอบประจำเดือนจะมาแต่ไม่มา เจ้บท้อง เจ้บนม เหมือนประจำเดือนจะมา มีตกขาว โอกาสท้องสูงไหมค่ะ