ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มาหลังใช้ยาคุมฉุกเฉินแบบชนิด 2 เม็ด หลังใช้ยาไปมีเลือดออกผิดปกติด้วย จะท้องไหม

 •  มาย
  สมาชิก
  คือผมมีอะไรกับแฟนแบบไม่ป้องกันวันที่23เมษาประมาณเที่ยงวันได้ครับแร้วให้แฟนผมกินยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรก14:19แต่เม็ดที่กิน02:57 แร้ววันที่29ก้มีเลือดออกเหมือนประจำเดือนครับแต่มา4-5วัน พอวันที่30พค.ก้มีเลือดเหมือนประจำเดือนมาประมาน5-6วัน พอตกเดือนมิย.ยังไม่มาเรยคับนี้ก้วันที่4แร้ว ตรวจปัจสาวะก้ขึ้นขีดเดืยวครับ จะท้องได้ไหม
  มาย  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ปลาย' จ๋า'า

  การใช้ยาคุมฉุกเฉินนั้นเป็นการกินฮอร์โมนขนาดสูงหลังมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ โดยต้องกินภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ หากเป็นชนิด 2 เม็ดให้กินห่างกัน 12 ชั่วโมง

  หลังการใช้ยาคุมฉุกเฉินนั้น อาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดที่ไม่ใช่ประจำเดือนได้ และอาจทำให้ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปได้ แต่ไม่ควรคลาดเคลื่อนเกิน 7 วัน

  ดังนั้นในกรณีนี้ที่ไม่แน่ใจว่าเป็นเลือดประจำเดือนมาหรือไม่ ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันเองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ที่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากตรวจในเวลาดังกล่าวแล้วให้ผลลบ แต่ยังไม่สบายใจ สามารถไปยืนยันผลที่รพ.ได้อีกครั้ง และครั้งต่อไปควรมีเพศสัมพันธ์แบบป้องกันด้วยถุงยางอนามัยหรือยาคุมแบบแผงรายเดือนกินไว้ก่อนจะดีกว่า เพราะประสิทธิภาพสูง และผลข้างเคียงเรื่องเลือดออกผิดปกติพบได้น้อยกว่า