ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์เดือน ก.พ. ประจำเดือนมา 22-27 มี.ค.หลังจากนั้นไม่มา แล้วเพิ่งมาแต่มีปริมาณน้อย จะท้องไหม

 •  Panna
  สมาชิก
  ประจำเดือนไม่มาเดือนครึ่งแล้ว ครั้งล่าสุดกับแฟนเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้ป้องกัน แล้วก็ไม่เคยมีอะไรกันอีกเลย แล้วประจำเดือนมาตอนเดือนมีนาคมวันที่ 22-27 มีนาคม จนตอนนี้ก็พึ่งมาแต่เป็นสีจางน้อยมาก แต่กลิ่นคือเป็นกลิ่นเมนส์ อยากถามว่าเป็นอะไรหรือป่าว จะท้องไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Panna,

                      หากประจำเดือนได้มาแล้วในวันที่ 22-27 มี.ค. โดยมาในช่วงวันที่ที่ควรจะมา ก็ถือเป็นประจำเดือนที่ปกติดี และแสดงว่า ไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงปลายเดือน ก.พ. ค่ะ และหากหลังจากที่มีประจำเดือนมาแล้ว ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อีก ก็จะไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ดังนั้น เลือดสีจางๆ ที่ออกมาปริมาณน้อยในตอนนี้ ก็อาจเป็นประจำเดือนได้ โดยการที่ประจำเดือนขาดหายไปนาน แล้วเพิ่งมา รวมถึงมีปริมาณน้อย อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย มีน้ำหนักลด มีภาวะโลหิตจาง มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ มีพังผืดในมดลูก เป็นต้น 

                       แนะนำควรสังเกตเลือดที่ออกไปก่อน หากต่อมาประจำเดือนยังคงขาดหายไปอีก คือมีระยะห่างนานกว่า 45 วัน หรือยังคงมีปริมาณเลือดที่น้อยมาก แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ