ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มา

 • ฝังเข็มคุมกำเนิดตั้งแต่คลอดลูกประจำเดือนยังไม่มาเลยน้ำหนักตัวก็ผอมลงด้วยแต่ตอนนี้รู้สึกอาการเหมือนตอนท้องเลยค่ะ

   สวัสดีค่ะคุณ   ปัณณวิชญ์ ทิพย์เทพ

  อาการประจำเดือนไม่มา มาผิดปกติหรือไม่สม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งที่พบได้ค่อนข้างบ่อย ส่วนสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนไม่มาหรือมาไม่สม่ำเสมอนั้น มีหลายอย่าง เช่น ความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศ (ฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน) พบได้ในภาวะการรับประทานยาหรืออาหารบางชนิดที่อาจมีฮอร์โมนเพศหญิงผสมอยู่ ความผิดปกติของการตกไข่ (ovarian dysfunction) การออกกำลังกายหนัก หรือความเครียด ก็ทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอได้ การทำงานของไทรอยด์ผิดปกติ การตั้งครรภ์ เป็นต้น

  การฝังยาคุมกำเนิด ถือเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งค่ะ โดยจะมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดหลังจากได้รับการฝังแล้วประมาณ 7 วัน แต่อย่างไรก็ตาม การคุมกำเนิดทุกชนิดไม่สามารถคุมกำเนิดได้100% และการใช้ยานี้จะทำให้ประจำเดือนขาดหายไปได้

  มีกรณีที่พบได้น้อยมาก คือ ผู้ที่ตั้งครรภ์ขณะที่ใช้ยาฝังคุมกำเนิดอยู่ โดยจะเพิ่มความเสี่ยงเล็กน้อยให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก

  หากยังสงสัยควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ