ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มา 1 วัน น้ำหนักขึ้น ปวดท้องบ่อย จะท้องไหม กินยาคุมทุกวัน

 • ประจำเดือนไม่มา 1วันแล้ว น้ำหนักขึ้น มีอาการปวดท้องบ่อย จะท้องไม แต่ว่ากินยาคุมทุกวันอยู่นะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ฮิคิกายะ ฮาจิมัง,

                       หากกำลังทานยาคุมกำเนิดอยู่ โดยหากเป็นชนิด 21 เม็ด ประจำเดือนก็จะมาหลังจากที่ทานยาคุมครบ 21 เม็ด และเว้นระยะไป 2-4 วันแล้วค่ะ แต่หากเป็นชนิด 28 เม็ด ประจำเดือนจะมาเมื่อทานยาคุมจนถึงเม็ดที่ 23-26 ค่ะ

                       ดังนั้น หากยังทานยาคุมไม่ครบ 21 เม็ด หรือยังไม่ถึงเม็ดยาเม็ดที่ 23-26 ประจำเดือนก็ย่อมจะยังไม่มา แนะนำควรทานยาให้ครบ 21 เม็ด และเว้นระยะจนครบ 7 วันก่อน หรือทานจนครบ 28 เม็ดก่อน หากประจำเดือนยังไม่มา จึงควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ

                       สำหรับการมีน้ำหนักขึ้น และปวดท้องบ่อย ไม่ใช่อาการที่เกิดกับหญิงตั้งครรภ์เท่านั้น อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้ เช่น เป็นผลข้างเคียงจากการทานยาคุมกำเนิด หรืออาจเกิดจากการทานอาหารมากไป มีท้องผูก เป็นต้น

                        อย่างไรก็ตาม หากทานยาคุมกำเนิดไม่ถูกต้อง คือทานจนครบ 21 เม็ด แต่ไม่ได้เว้นระยะ 7 วัน แล้วได้เริ่มทานยาคุมแผงใหม่เลย ประจำเดือนก็ย่อมจะไม่มีมาค่ะ