ถามแพทย์

 • ตกขาวสีน้ำตาลเข้มคล้ายเลือดออกมา ประจำเดือนไม่มา 2 เดือนแล้ว ท้องไหม

 •  Nook Nik
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะคุณหมอ ตกขาวสีน้ำตาลเข้มแล้วผสมเลือดดำคืออะไรแล้วประจำไม่มาจะ2เดือนแล้วค่ะจะท้องไหมคะ
  Nook Nik  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณNook Nik

  อาการตกขาวสีน้ำตาลเข้มคล้ายเลือดออกมานั้น อาจจะเกิดจาก ผลข้างเคียงจากการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดใดๆ ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เลือดตามหลังการปฏิสนธิ การติดเชื้อที่ปากมดลูกหรือมดลูก การมีเนื้องอกที่มดลูกหรือปากมดลูก อวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานอักเสบ

  หากประจำเดือนไม่มาถึง 2 เดือนแล้วด้วยนั้น ควรจะต้องยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัด เพราะอาจจะเป็นเลือดจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ได้ ซึ่งอันตราย

  สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป 

  Nook Nik  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณNook Nik

  อาการตกขาวสีน้ำตาลเข้มคล้ายเลือดออกมานั้น อาจจะเกิดจาก ผลข้างเคียงจากการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดใดๆ ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เลือดตามหลังการปฏิสนธิ การติดเชื้อที่ปากมดลูกหรือมดลูก การมีเนื้องอกที่มดลูกหรือปากมดลูก อวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานอักเสบ

  หากประจำเดือนไม่มาถึง 2 เดือนแล้วด้วยนั้น ควรจะต้องยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัด เพราะอาจจะเป็นเลือดจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ได้ ซึ่งอันตราย

  สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป 

  Nook Nik  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณNook Nik

  อาการตกขาวสีน้ำตาลเข้มคล้ายเลือดออกมานั้น อาจจะเกิดจาก ผลข้างเคียงจากการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดใดๆ ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เลือดตามหลังการปฏิสนธิ การติดเชื้อที่ปากมดลูกหรือมดลูก การมีเนื้องอกที่มดลูกหรือปากมดลูก อวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานอักเสบ

  หากประจำเดือนไม่มาถึง 2 เดือนแล้วด้วยนั้น ควรจะต้องยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัด เพราะอาจจะเป็นเลือดจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ได้ ซึ่งอันตราย

  สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป 

  Nook Nik  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณNook Nik

  อาการตกขาวสีน้ำตาลเข้มคล้ายเลือดออกมานั้น อาจจะเกิดจาก ผลข้างเคียงจากการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดใดๆ ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เลือดตามหลังการปฏิสนธิ การติดเชื้อที่ปากมดลูกหรือมดลูก การมีเนื้องอกที่มดลูกหรือปากมดลูก อวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานอักเสบ

  หากประจำเดือนไม่มาถึง 2 เดือนแล้วด้วยนั้น ควรจะต้องยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัด เพราะอาจจะเป็นเลือดจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ได้ ซึ่งอันตราย

  สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป