ถามแพทย์

 • ผ่าคลอดมา 3 เดือน เริ่มมีประจำเดือนมา10 กว่าวันแล้ว อันตรายไหม

 • ประจำเดือนมาหลังผ่าคลอดเป้นอัตรายไหมค่ะ หลังคลอด3 เดือนเข้าสัปดาที่6 เริ่มมีประจำเดือนมา10 กว่าวันแล้วค่ะยังไม่หมดสักทีอยากนี้จะเป้นอัตรายไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ศิรินทิพย์ ธรรมนิตย์,

                       หากคลอดลูกมา 3 เดือนแล้ว และไม่ได้ให้นมลูกแล้ว ประจำเดือนก็อาจจะเริ่มกลับมาได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม หากเลือดออกนาน 10 กว่าแล้ว ถือว่าออกนานกว่าปกติ โดยอาจเกิดจาก

                        - มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นใหม่ และมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม แม้งไม่ครบ เป็นต้น ทั้งนี้ หากได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ก็อาจมีโอกาสตั้งครรภ์ได้

                        - ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด รวมถึงยาสตรี ยาสมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ

                        - มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีตกขาวผิดปกติและอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย 

                        - ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นต้น 

                        - มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                         หากที่ผ่านได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว และยังไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆ ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ แต่หากตรวจไม่พบ หรือยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ แต่ยังคงมีเลือดออกมาต่อเนื่อง และไม่ได้เกิดจากการใช้ยาฮอร์โมนใดๆ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ