ถามแพทย์

 • ประจำเดือนหมดไป 2 อาทิตย์แล้วมาใหม่ เกิดจากอะไร มีหน้าท้องขยายด้วย

 •  อิ' แมบ
  สมาชิก
  ประจำเดือนหมดไป2อาทิตย์แล้วมาใหม่ คืออะไรคะสงสัยแล้วท้องก็ขยายใหญ่ด้วย

  สวัสดีค่ะ คุณ อิ' แมบ,

                    หากประจำเดือนเพิ่งหมดไปได้ 2 สัปดาห์ แล้วมีเลือดออกมาอีก โดยหากนับระยะห่าง โดยนับวันแรกของประจำเดือนที่มาในรอบก่อน ได้น้อยกว่า 21 วัน ถือว่ามีอาการเลือดประจำเดือนผิดปกติ โดยอาจเกิดจาก

                    1. เกิดจากการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ เป็นต้น ซึ่งประจำเดือนที่มาในเดือนก่อน อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้ แต่จะมีอาการปวดท้องน้อยมากร่วมด้วยและเลือดก็จะออกต่อเนื่องหลายวัน

                    2. เลือดออกช่วงไข่ตก จะพบในช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน โดยเลือดที่ออกจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยและออกเพียง 1 วัน 

                    3. มีมดลูกอักเสบ ซึ่งจะทำให้มีปวดท้องน้อย และมีตกขาวผิดปกติร่วมด้วย รวมถึงมีอาการปัสสาวะผิดปกติ มีไข้ อ่อนเพลีย

                    4. การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                    5. มีการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ 

                   หากเลือดที่ออกมีปริมาณไม่มาก และเป็นเพียงแค่ 1-2 วัน อาจเป็นเลือดออกช่วงไข่ตกก็ได้ แต่หากเลือดมีปริมาณมาก หรือออกนานเกิน 2 วัน หรือออกแบบกะปริดกะปรอยมาอีกเรื่อยๆ หรือมีปวดท้องน้อย มีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ