ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 27-11 ม.ค. 9-24 ม.ค. , 4-9 ก.พ. และ 18-21 ก.พ. เกิดจากอะไร

 •  Maytinee Promsakan
  สมาชิก
  เดือนธันวา ประจำเดือนมาวันที่27-11ม.ค. พอหายก็มาเป็น วันที่19-24 ม.ค. มาเดือน กุมภาพันธ์. ต่อ เป็น ประจำเดือน. รอบแรกวันที่4-9 รอบที่2 วันที่18-21 รอบที่3 วันนี้ #เลือดหมดตัวพอดี 😑

  สวัสดีค่ะ คุณ Maytinee Promsakan,

                    หากประจำเดือนมาวันที่ 7-11 ม.ค. แล้วมาอีกครั้งในวันที่ 19-24 ม.ค. , 4-9 ก.พ. และ 18-21 ก.พ. เท่ากับมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สั้นผิดปกติ ซึ่งเลือดที่ออกอาจไม่ใช่ประจำเดือน แต่เกิดจากสาเหตุ เช่น

                     1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น

                     2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                     3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                     5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                     ดังนั้น หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ แต่ยังคงมีเลือดออกมาบ่อยๆ อีก  ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ ไม่ควรปล่อยไว้ เพราะจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ