ถามแพทย์

 • หลังมีเพศสัมพันธ์โดยป้องกัน ประจำเดือนมา 1 เดือน เดือนที่ 2 ไม่มา

 •  Konji
  สมาชิก
  หลังมีเพศสัมธ์โดยป้องกันประจำเดือนมา1เดือน เดือนที่2กลับไม่มา

  สวัสดีค่ะ คุณ Konji,

                      หากหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ได้มีประจำเดือนมาแล้ว โดยมาในช่วงวันที่ที่ควรจะมา และมานาน 2-7 วัน ก็จะถือว่าเป็นประจำเดือนที่ปกติดี และแสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

                      และหากหลังจากที่ประจำเดือนมาแล้ว ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อีก ก็จะไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ดังนั้น การที่ประจำเดือนยังไม่มา จึงเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น ซึ่งแนะนำควรรอประจำเดือนต่อไปก่อน ประจำเดือนก็จะมาในที่สุดค่ะ 

                      แต่หากเลือดที่ออกในเดือนก่อน ไม่ได้อยู่ในช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา หรือมีเลือดออกเพียง 1 วันแล้วหายไป ก็อาจไม่ใช่ประจำเดือน ดังน้้น ในกรณีนี้ ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ