ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุมกำเนิด

  • สวัสดีค่ะ. พอดีฉีดยาคุมกำเนิดหมดไปแล้วไม่ได้ไปฉีดต่อ เนื่องจากอารมณ์เหวี่ยงง่าย. หงุดหงิดคนรอบข้าง ตอนนี้เลิกฉีดมาได้ เกือบ 3 เดือนแล้ว ประจำเดือนไม่มา ผิดปกติมั้ยคะ ระหว่าง3 เดือนที่ฉีดมาแล้ว ประจำเดือนมาแบบกระปริปกระปรอย

    สวัสดีค่ะ คุณ ปิยะนุช เที่ยงธรรม,

                          หากในระหว่างที่ฉีดยาคุมกำเนิด ได้มีเลือดออกกะปริดกะปรอย ก็น่าจะเกิดจากผลของยาฉีดคุมกำเนิดได้ค่ะ และเมื่อหยุดฉีดไปแล้ว หากยังไม่มีประจำเดือนมา ก็อาจเกิดจากผลของยาฉีดเช่นกัน โดยฮอร์โมนจากยา จะไปทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อบางลง จึงไม่มีเลือดออกมา ซึ่งอาจใช้เวลานาน 4-10 เดือน นับจากที่ได้ฉีดเข็มสุดท้ายไป จึงจะมีประจำเดือนมาค่ะ 

                        อย่างไรก็ตาม หากหลังจากที่หยุดฉีดยา ได้มีเพศสัมพันธ์ ก็ต้องตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย หากตรวจไม่พบ ก็ให้รอไปก่อนค่ะ หรือหากต้องการคุมกำเนิดต่อ ก็อาจเริ่มทานยาคุมกำเนิดไปได้ แต่ในช่วง 7 วันแรกที่เริ่มทานยา ให้งดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน เพื่อรอให้ยาได้ออกฤทธิ์ก่อนค่ะ