ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 2-7 ม.ค. แล้วมาอีกวันที่ 29 ม.ค. แบบนี้ผิดปกติไหม

 •  thinxnplw
  สมาชิก
  ประจำเดือนมา 2 ครั้งต่อเดือนผิดปกติไหมคะ ครั้งแรกมาวันที่ 2-7 ม.ค. ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ม.ค. แบบนี้ผิดปกติไหมคะ กังวลมากๆค่ะ ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นะคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ thinxnplw,

                        หากประจำเดือนในรอบก่อนมาวันที่ 2-7 ม.ค. แล้วมาอีกครั้งในวันที่ 29 ม.ค. เท่ากับมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ 27 วัน ก็ถือเป็นประจำเดือนที่ปกติดี เพราะระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ปกตินั้น อยู่ระหว่าง 21-35 วัน ซึ่งในแต่ละรอบเดือนไม่จำเป็นต้องเท่ากัน ดังนั้น การที่มีประจำเดือน 2 ครั้งใน 1 เดือน แต่หากมีระยะห่างตั้งแต่ 21 วันเป็นต้นไป ก็ถือว่าปกติดีค่ะ

                         ส่วนจำนวนวันของการมีประจำเดือนที่ปกติคือ 2-7 วัน ดังนั้น หากประจำเดือนมาไม่นานเกิน ก็ถือว่าปกติดีเช่นกันค่ะ