ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 1-5 พ.ค.และมาอีกในวันที่ 15 พ.ค. จนถึงวันนี้ยังไม่หยุด ต้องทำอย่างไร

 •  Kwanprem Int
  สมาชิก
  เดือนนี้ประจำเดือนมา2ครั้งครั้งแรกวันที่1พ.ค-5พ.ค ครั้งที่2 วันที่15พ.ค-วันที่22พ.ค(วันนี้)ยังไม่หยุดเลยค่ะ เดือนที่แล้ว เม.ย ก็มาปกตินะคะ ต้องทำยังไงคะ มียาที่ช่วยให้เลือดหยุดไหลไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kwanprem Int,

                     หากประจำเดือนมาวันที่ 1-5 พ.ค. และมาอีกครั้งในวันที่ 15 พ.ค. จนถึงวันนี้วันที่ 22 พ.ค. เท่ากับมีระยะห่าง 14 วัน เลือดดังกล่าวไม่ถือเป็นประจำเดือนที่ปกติ โดยอาจเกิดจาก

                     1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ท้องนอกมดลูก เป็นต้น ทั้งนี้ เลือดที่ออกในวันที่ 1-5 พ.ค. อาจไม่ใช่เลือดประจำเดือนก็ได้

                     2. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                      3. มดลูกอักเสบ แต่จะมีอาการปวดท้องน้อย และตกขาวที่ผิดปกติร่วม รวมถึงอาจมีไข้ และปัสสาวะผิดปกติ 

                      4. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                      5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                       6. ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ

                       หากที่ผ่านมา ได้มีเพศสัมพันธ์ อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนค่ะ หากตรวจไม่พบ หรือไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ แต่ยังคงมีเลือดไหลไม่หยุด รวมถึงไม่ได้ใช้ยาใดๆ อยู่ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ