ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 4 เม.ย. 25 เม.ย. แล้ววันที่ 7 พ.ค. มาอีก มีปวดท้องน้อย มีไข้ ผิดปกติไหม

 •  Migel
  สมาชิก
  ประจำเดือนมา4/04 จะมาช่วงๆนี้อยู่แล้ว แต่มีสัมพันธ์กับแฟนวันที่16/04 ไม่ได้ป้องกันแต่หลั่งนอก ประมาณวันที่25/04ประจำเดือนมาอีก เมื่อวันที่5/05กินแอลกอฮอล์หนักพอสมควร วันต่อมามีอาการปวดบริเวณท้องน้อยมีไข้นิดหน่อยเพลียทั้งวัน วันที่7/05มีประจำเดือนอีก ผิดปกติหรือป่าวคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Migel,

                      หากมีประจำเดือนมาวันที่ 4 เม.ย. และในวันที่ 25 เม.ย. ได้มีเลือดออกมา เท่ากับมีระยะห่าง 21 วัน หากเลือดออกมานาน 2-7 วัน เลือดดังกล่าว อาจเป็นประจำเดือนได้ ส่วนเลือดที่มาในวันที่ 7 พ.ค. ถือว่ามีระยะห่างสั้นกว่าปกติ ไม่น่าใช่ประจำเดือนที่ปกติ แต่อาจเกิดจาก

                      - เลือดออกช่วงไข่ตก แต่เลือดที่ออกจะมีปริมาณน้อยและออกเพียง 1 วัน หากมีเลือดออกนานเกิน 2 วัน ก็ไม่น่าใช่ ส่วนในช่วงที่ไข่ตก อาจมีปวดท้องน้อยได้ แต่ก็ไม่น่ามีไข้

                      - มีมดลูกอักเสบ ซึ่งจะทำให้เกิดเลือดออกผิดปกติ ปวดท้องน้อย มีตกขาวผิดปกติ และมีไข้ได้

                      - มีการตั้งครรภ์และมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม ท้องนอกมดลูก เป็นต้น ซึ่งเลือดที่ออกมาก่อนหน้านั้น อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้

                     - ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก  มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                    - ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                     หากมี่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ ก็ควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนค่ะ หากตรวจไม่พบ แต่ยังคงมีอาการปวดท้องน้อยและมีเลือดออกผิดปกติอีก ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ค่ะ