ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาวันที่13/04/63 หมดเมื่อวันที่20/04/63มีอะไรกับแฟนวันที่ 1/05/63

  •  NGift Piyachat
    สมาชิก
    ประจำเดือนมาวันที่13/04/63 หมดเมื่อวันที่20/04/63มีอะไรกับแฟนวันที่ 1/05/63 ป้องกันโดยการใส่ถุงยาง แต่คาดว่าถุงยางอาจรั่วจึงได้ทานยาคุมฉุกเฉินในวันที่2/05/63 ผ่านไป7วันมีเลือดอกเยอะมากคล้ายประจำเดือนอยากทราบว่าเลือดที่ออกมาเป็นปลข้างเคียงของยารึเป็นประจำเดือนค่ะ