ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 2-8 ก.ย. แล้ววันที่ 10-12 ก.ย. ได้มีเลือดออกมาอีก เกิดจากอะไร

 •  Aloha Ratte
  สมาชิก

  เป็นประจำเดือน ๆ ละ 7 วัน โดยเริ่มเป็นจากวันที่ 2 กันยายน - 8 กันยายน อยู่ ๆ วันที่ 10 ตอนเช้าไหลออกมาอีก โดยมีก้อนลิ้มเลือดออกมาขนาดประมาณ 4-5 CM ตลอดทั้งวันประจำเดือนก็ออกมาเหมือนปกติ วันที่ 11 มีแบบจางสีน้ำตาลนิดเดียว แอบคิดว่าหาย วันที่ 12 เลยไม่ใส่ผ้าอนามัย ตอนเที่ยงเข้าห้องน้ำ มีลิ้มเลือดหลุดออกมาอีกขนาดประมาณ 2 CM ค่อนข้างกังวลมาก 

  สวัสดีค่ะ คุณ Aloha Ratte,

                      หากประจำเดือนมาวันที่ 2-8 ก.ย. แล้ววันที่ 10-12 ก.ย. ได้มีเลือดออกมาอีก เลือดดังกล่าว อาจเกิดจาก 

                      1. ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม ท้องนอกมดลูก เป็นต้น โดยเลือดที่ออกก่อนหน้านั้น อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้ 

                     2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                     3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     4. ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                     หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ และเลือดยังคงไม่หยุดไหล หรือมีเลือดออกมาบ่อยๆ อีก  ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ