ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาช้าและมีเพศสัมพันธ์

 •  T
  สมาชิก
  ประจำเดือนพฤษภาคม มาวันที่ 17 ประจำเดือนมิถุนายน มาวันที่ 15 ประจำเดือนกรกฎาคม มาวันที่ 18 และช่วงปลายเดือนกรกฎาคมมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย และหลั่งนอก แต่ตอนนั้นไม่มั่นใจว่าเอาออกทันไหม ก็เลยให้แฟนกินยาคุมฉุกเฉินไว้ก่อน แล้วหลังจากนั้นประมาณ 7 วันมีเลือดออกกระปริบกระปรอย ในวันที่ 3-7 สิงหาคม และมีเลือดออกกระปริบกระปรอยอีก 1 วัน ในวันที่ 20 สิงหาคม แล้ววันที่ 1 กันยายนประจำเดือนมาปริมาณปกติ แล้ววันที่ 18 กันยายน มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย ไม่มีการหลั่ง และก็ไม่มีการหลั่งก่อนมีเพศสัมพันธ์ในวันนั้นด้วยครับ จนวันนี้วันที่ 4 ตุลาคมแล้ว ประจำเดือนของแฟนยังไม่มาครับ ' คำถามครับ ' 1.ที่เลือดออกกระปริบกระปรอยวันที่ 20 สิงหาคม ที่มาวันเดียว นั่นคือประจำเดือนใช่ไหมครับ 2.ประจำเดือนมาวันที่ 1 กันยายน ที่ปริมาณประจำเดือนปกติ แบบนี้คือผลของยาคุมฉุกเฉินทำให้รอบเดือนปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับ 3.เพศสัมพันธ์ในวันที่ 18 กันยายน ไม่มีการหลั่งก่อนมีเพศสัมพันธ์ และไม่มีการหลั่งนอก แต่ทำประมาณ 3 นาที แบบนี้โอกาสตั้งครรภ์มากน้อยขนาดไหนครับ
  T  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99-812