ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อน

  •  Korawit
    สมาชิก
    จากคำถามที่แล้วที่ผมได้ถามว่าประจำเดือนของแฟนเดือนนี้วันแรกมีเลือดออกเล็กน้อยรอบเดียวและวันนี้ตื่นมาพบแต่เป็นลิ่มเลือดอย่างเดียวไม่มีน้ำไม่มีกลิ่นแต่มีอาการปวดท้องด้านซ้ายร่วมด้วยซึ่งช่วงนี้แฟนผมพักผ่อนน้อย โดยคุณหมอได้บอกว่าถ้าประจำเดือนมาระยะเวลาที่ควรจะมาอาการดังกล่าวถือว่าปกติ ซึ่งประจำเดือนรอบนี้ของแฟนผมมาหลังจากรอบก่อนที่มา ประมาณ 30-31วัน ถือว่าปกติมั้ยครับ