ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาเร็ว 2 วันและมาน้อย ไม่ปวดท้อง ผิดปกติไหม

 •  Jo jr
  สมาชิก
  ประจำเดือนแฟนมาเร็วสองวัน และมาน้อย แถมไม่ปวดท้องอีก ถือว่าปกติไหมครับ และจะเป็นอะไรไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ Jo jr,

                        แม้ประจำเดือจะมาเร็วก่อนกำหนด 2 วัน แต่หากนับระยะห่างจากรอบประจำเดือนก่อน (นับจากวันแรกของประจำเดือนในรอบก่อน) ได้มากกว่า 21 วัน ก็จะยังถือว่ามีระยะห่างที่ปกติดี และหากประจำเดือนมานาน 2-7 วัน ก็ถือว่าปกติดีเช่นกันค่ะ

                        ทั้งนี้ การที่ปริมาณประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายหักโหม มีน้ำหนักลด มีภาวะโลหิตจาง เป็นต้น

                         ส่วนอาการปวดท้องประจำเดือนนั้น รวมถึงอาการอื่นๆ ที่พบในขณะมีประจำเดือน ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในทุกรอบที่มีประจำเดือนค่ะ

                         แต่หากนับระยะห่างจากประจำเดือนในรอบก่อนได้น้อยกว่า 21 วัน และมีเลือดออกเพียง 1 วัน อาจไม่ใช่เลือดประจำเดือนก็ได้ เช่น อาจเป็นเลือดออกช่วงไข่ตก เป้นเลือดล้างหน้าเด็ก เลือดจากผลข้างเคยงของการใช้ยาต่างๆ เป็นต้น