ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 28 พ.ย.มีเพศสัมพันธ์ 5 และ 10 ธ.ค. กินยาคุมฉุกเฉิน วันที่ 15 ธ.ค.มีเลือดออก ผิดปกติไหม จะท้องไหม

 •  Siiin
  สมาชิก
  ประจำเดือนล่าสุดที่มาคือวันที่ 28 พ.ย. จากนั้นมีอะไรกับแฟนโดยการหลั่งในเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. แต่ได้กินยาคุมฉุกเฉินไป แล้วไปมีอะไรกับแฟนอีกรอบเมื่อ 10 ธ.ค. หลั่งในเช่นกัน เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.คืนนั้นมีเลือดออกวันแรกไม่ค่อยเยอะวันที่ 2 เต็มผ้าอนามัยเลยคะ หลังจากนั้นก็กระปิดกระปอย อยากทราบว่าอาการนี้ปกตินี้ไหมคะหรือเป็นอาการของคนกำลังจะตั้งครรภ์ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Siiin,

                     หากประจำเดือนมาวันที่ 28 พ.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 5 ธ.ค.เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 8  นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่าเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้ แต่หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไป ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณหนึ่งค่ะ

                     ส่วนการมีเพศสัมพันธ์อีกในวันที่ 10 ธ.ค. หากไม่ได้ป้องกัน ก็ย่อมมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ค่ะ

                     สำหรับเลือดที่ออกในวันที่ 15 ธ.ค. น่าจะเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยาคุมฉุกเฉินได้ ส่วนเรื่องการตั้งครรภ์ หากจะให้แน่นอน ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดู โดยให้ตรวจหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายไปแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ คือตรวจดูในวันที่ 24 ธ.ค.ค่ะ

                    หากไม่มีการตั้งครรภ์ ประจำเดือนในรอบต่อไป ก็อาจมาช้าได้จากผลของยาคุมฉุกเฉิน

                     หากจะมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ ก็ควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด แผ่นแปะคุมกำเนิด เป็นต้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ไม่ควรทานยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆ  เพราะจะมีผลต่อการทำงานของรังไข่ ทำให้มีเลือดออกผิดปกติ และประจำเดือนมาผิดปกติได้ อีกทั้งประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินก็ไม่ถือว่าดีมากนักเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ ค่ะ โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58%-95% ค่ะ