ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 24 มี.ค. มีเพศสัมพันธ์ 16 เม.ย. ใส่ถุงยาง ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม

 •  Siriwipha Phonphukdi
  สมาชิก
  มีเพสสัมพันกับแฟนวันที่16เม.ย ประจำเดือนรอบเดือนมี.คมาวันที่24-30 หลังจากมีเพสสัมพันประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะ สวมถุงยางระหว่างมีเพสสัมพันค่ะ แต่ตอนแฟนเสร็จกิจเอาอวัยเพศชายออก รู้สึกเหมือนมีน้ำไหลออกมาจากของเราค่ะแต่ไม่ได้ดูว่าเป็นของแฟนหรือของเรา กังวลมากค่ะ เพราะรู้สึกเจ็บนม เจ็บท้องน้อย ประจำเดือนรอบเดือนเม.ยยังไม่มาจะท้องไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Siriwipha Phonphukdi,

                      หากประจำเดือนมาวันที่ 24 มี.ค. การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 16 เม.ย. ย่อมมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ โดยหากได้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 2%-18% 

                      ดังนั้น หากในตอนนี้ ประจำเดือนยังไม่มา แนะนำควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนค่ะ หากตรวจพบ อาการต่างๆ ที่เป็นอยู่ คือ เจ็บเต้านม เจ็บท้องน้อย ก็จะเป็นอาการของการตั้งครรภ์ได้ แต่หากตรวจไม่พบ อาการดังกล่าว ก็อาจเป็นอาการก่อนการมีประจำเดือนมา หรือเกิดจากสาเหตุอื่นได้ เช่น มีความเครียด วิตกกังวล เป็นต้น ส่วนการที่ประจำเดือนมาช้า ก็อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว เป็นต้น