ถามแพทย์

 • ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหลังผ่าตัดใส่เหล็กข้อศอกให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว

 •  manop2522
  สมาชิก

  สวัสดีครับคุณหมอ

  พอดีผมผ่าตัดศอกโดยการใส่เหล็กเมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่ผ่านมา หลังผ่าตัดข้อศอกผมไม่สามารถงอได้ผมไปกายภาพสัปดาห์ละครั้ง ผมอยากรู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน แล้วต้องทำแบบไหนให้สามารถกลับมาเป็นปกติโดยเร็วครับ

  manop2522  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ manop2522

   

  กระดูกที่บริเวณข้อศอกหักหรือเคลื่อนนั้นเป็นภาวะที่กระดูกได้รับแรงกระแทกมากเกินไป ส่งผลให้กระดูกไม่สามารถรองรับน้ำหนักจากแรงดังกล่าวได้ และเกิดหัก งอ หรือข้อมีการเคลื่อนที่ไป ทำให้ไม่สามารถขยับศอกได้ตามปกติ

   

  ในกรณีนี้ที่มีการหัก และได้มีการผ่าตัดแก้ไขโดยแพทย์ได้ใส่เหล็กดามไว้ให้แล้วนั้น ในช่วงประมาณ 1-3 เดือนแรกที่กระดูกอาจจะยังไม่ติดดี ควรจะระวังไม่ให้บริเวณที่มีการดามไว้เคลื่อนที่มากนัก เพื่อไม่ให้กระดูกที่ดามไว้เสียรูปไป ส่วนใหญ่กระดูกข้อศอกไม่ใช่กระดูกขนาดใหญ่มากนัก แต่ก็ต้องการการฟื้นตัว อาจใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนหรือนานกว่านั้นขึ้นกับความรุนแรงของการหักและการฟื้นตัวของแต่ละคน

   

  ควรทำกายภาพตามแพทย์แนะนำ และกลับไปติดตามอการตามนัด เพื่อดูอาการและเอ็กซเรย์ซ้ำเป็นระยะ และหากมีปัญหาใดๆ เช่นกลับมาเจ็บเยอะ ศอกผิดรูปชัดเจน ควรรีบไปพบแพทย์

  manop2522  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ manop2522

   

  กระดูกที่บริเวณข้อศอกหักหรือเคลื่อนนั้นเป็นภาวะที่กระดูกได้รับแรงกระแทกมากเกินไป ส่งผลให้กระดูกไม่สามารถรองรับน้ำหนักจากแรงดังกล่าวได้ และเกิดหัก งอ หรือข้อมีการเคลื่อนที่ไป ทำให้ไม่สามารถขยับศอกได้ตามปกติ

   

  ในกรณีนี้ที่มีการหัก และได้มีการผ่าตัดแก้ไขโดยแพทย์ได้ใส่เหล็กดามไว้ให้แล้วนั้น ในช่วงประมาณ 1-3 เดือนแรกที่กระดูกอาจจะยังไม่ติดดี ควรจะระวังไม่ให้บริเวณที่มีการดามไว้เคลื่อนที่มากนัก เพื่อไม่ให้กระดูกที่ดามไว้เสียรูปไป ส่วนใหญ่กระดูกข้อศอกไม่ใช่กระดูกขนาดใหญ่มากนัก แต่ก็ต้องการการฟื้นตัว อาจใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนหรือนานกว่านั้นขึ้นกับความรุนแรงของการหักและการฟื้นตัวของแต่ละคน

   

  ควรทำกายภาพตามแพทย์แนะนำ และกลับไปติดตามอการตามนัด เพื่อดูอาการและเอ็กซเรย์ซ้ำเป็นระยะ และหากมีปัญหาใดๆ เช่นกลับมาเจ็บเยอะ ศอกผิดรูปชัดเจน ควรรีบไปพบแพทย์