ถามแพทย์

 • ไปบริจาคโลหิต แล้วค่าความเข้มข้นเลือดลดลง เสี่ยงเป็นอะไรไหม

 •  bby158
  สมาชิก

  บริจาคโลหิตทุก3 เดือน   ปัจจุบันบริจาคไปแล้ว 30ครับ แต่ความเข้นข้นของเลือดลดลง ในครั้งที่ 28และ29 ค่าความเข้มข้นอยู่ที่ 13.1 ทานยาที่แจกครบ30เม็ด ทุกครั้ง จึงจะอยากจะสอบถามสาเหตุที่มีผลต่อการทำให้ความเข้มข้นของเลือดลดลงครับ และจะมีความเสี่ยงอะไรมั้ยครับ

  bby158  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ bby158

  การมีค่าความเข้มข้นเลือดต่ำกว่าปกติหรือภาวะโลหิตจางนั้น สาเหตุหลักๆที่พบได้เช่นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจางเม็ดเลือดแดงแตกง่าย โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก การมีภาวะไตวายเรื้อรัง เป็นต้น

  แต่จากค่าเลือดที่ให้มาคือ 13.1 นั้น ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวที่เรียกว่า Hemoglobin หรือไม่ ถ้าใช่ก็ไม่น่าจะมีภาวะความเข้มข้นเลือดน้อยผิดปกติแต่อย่างใด

  แนะนำสอบถามแพทย์ที่สถานพยาบาลที่ไปเจาะเลือดอีกครั้ง เพื่อแปลผลค่าเลือดให้ชัดเจน ถ้ามีภาวะซีดจริง แพทย์จะตรวจเลือดเพิ่มเติมหาสาเหตุให้ต่อไปค่ะ