ถามแพทย์

  • คุณสมบัติของน้ำหล่อลื่นของผู้ชาย

  • น้ำหล่อลื่นผุชายสามารถวิ่งผ่านเลือดประจำเดือนได้ไหม วันที่3ของการเปนประจำเดือนแบบไม่มีการสอดไส่

    สวัสดีค่ะ คุณ วัยรุ่น' สร้างฝัน,

                     น้ำหล่อลื่นของผู้ชาย สร้างจากต่อม Cowper' gland และต่อม glands of Littre โดยจะสร้างออกมาเมื่อได้รับการกระตุ้นทางเพศ มีหน้าที่ลดความเป็นกรดในท่อปัสสาวะและในช่องคลอด เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมีชีวิตรอดของอสุจิ และช่วยในการหล่อลื่นขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วย ในน้ำหล่อลื่นเองนั้นไม่มีตัวอสุจิอยู่  น้ำหล่อลื่นจึงเหมือนของเหลวทั่วไป ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ แต่จะเคลื่อนที่ลงสู่ที่ต่ำตามแรงโน้มถ่วงของโลก และตามแรงอื่นๆ ที่มากระทบ ดังนั้นน้ำหล่อลื่นจึงไม่สามารถ "วิ่ง" ได้เองค่ะ

                  การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาไม่เกิน 7 วันนับตั้งแต่มีประจำเดือนมา ถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์ถือว่าน้อยมาก อีกทั้งหากมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่มีการสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าสู่ช่องคลอดก็ไม่ได้ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ค่ะ