ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์บ่อย 3-5 วันต่อครั้ง จะมีผลเสียอะไรกับอวัยวะเพศภายในของผู้หญิงไหม

 •  ปันๆ
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์บ่อยค่ะ 3-5 วันจะมีที จะมีผลเสียอะไรกับภายในของ ผญ ไหมคะ พวกช่องคลอด ปากช่องคลอด แล้วระบบภายในทั้งหมดค่ะ ของ ผญ

  สวัสดีค่ะ คุณ น้ำ,

                     ความถี่บ่อยของการมีเพศสัมพันธ์ของคู่นอนนั้น ไม่มีจำนวนครั้งกำหนดตายตัว  บางคู่อาจมีเพศสัมพันธ์เกือบทุกวันก็ได้  แต่หากไม่ได้ทำให้ฝ่ายหนึ่งมีอาการเจ็บ หรือปวดอวัยวะเพศ หรือมีอาการทางร่างกาย เช่น ปวดหลัง หรืออ่อนเพลีย รู้สึกเหนื่อย ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ และไม่ได้ทำให้ช่องคลอด ปากหรือมดลูกมีปัญหาอะไรค่ะ

                     อย่างไรก็ตาม หากมีเพศสัมพันธ์บ่อย โดยมีการเปลี่ยนคู่นอนหลายๆ คน ก็จะมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆได้มากขึ้นค่ะ

                     นอกจากนี้ หากมีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคหัวใจ ก็อาจลดความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ลง เพราะขณะมีเพศสัมพันธ์ หากออกแรงมากเกินไปจนเหนื่อย อาจมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้ หรือหัวใจวายได้ค่ะ