ถามแพทย์

  • หลังคลอดมาได้ 9 วัน น้ำคาวปลามีกลิ่น ปวดอวัยวะเพศ จะเป็นอะไรไหม

  • ดิฉันคลอดลูกได้9วันแล้วที่นี้ ตอนคลอดครบ7วันน้ำคาวปลาเป็นสีเหลืองแล้วพอเมื่อวานไปหาหมอตรวจดูแผลฝีเย็บพอกับมาบ้านกับน้ำคาวปลากับมาเป็นสีนำตาลและมีกลิ่นเหม็นๆหย่อย และมีอากานปวดตรง จิมิ ไม่มีไข้ จะเป็นไรไหมค่ะ