ถามแพทย์

  • ฝังยาคุมครบกำหนดแล้ว ยังไม่ได้ไปเอาออก จะเป็นอะไรไหม ประจำเดือนยังไม่มา

  • นู๋ฝั่งยาคุมแบบ3ปีคะแต่คบ3ปีแล้วไม่ได้ไปเอาออก3เดือนแล้วคะจะเป็นอะไรไหม ประจำเดือนยังไม่มาคะ ของคุณคะ

     สวัสดีค่ะ คุณ ชีวิตกู อย่าเสือก

    จากที่เล่ามา คิดว่า ยาคุมกำเนิดหมดฤทธิ์แล้วนะคะ เรื่องการขาดประจำเดือน แนะนำให้ทดสอบการตั้งครรภ์ดูก่อนนะคะ

    ส่วนยาคุมกำเนิดที่คงค้างในแขนนานกว่ากำหนด โดยทั่วไปไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะ แต่อาจทำให้เกิดพังผืดที่บริเวณหลอดยา ทำให้การเอาออกจะทำได้ยากกว่าปกติค่ะ

    ดังนั้นแนะนำให้คุณ ชีวิตกู อย่าเสือก ไปพบแพทย์เพื่อนำยาคุมแบบฝังอันเก่าออกนะคะ