ถามแพทย์

 • บริเวณเพดานปากใกล้ลิ้นไก่เป็นสีขาว และมีรอยแตกเยอะมาก กลัวเป็นเนื้อร้าย

 •  thanchanit
  สมาชิก
  บริเวณเพดานปากใกล้ลิ้นไก่เป็นสีขาวและมีรอยแตกเยอะมากกลัวเป็นเนื้อร้ายค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ thanchanit,

                        มะเร็งในช่องปากนั้น มักจะปรากฎเห็นเป็นก้อนที่โตขึ้นเรื่อย หรือเป็นแผลที่จะขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ ร่วมกับอาการเจ็บและปวดซึ่งจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และอาจมีเลือดออกร่วมด้วย นอกจากนี้ ก็จะมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดร่วมอีก

                        ดังนั้น หากมีแค่รอยสีขาวใกล้ๆ กับลิ้นไก่ และมีรอยแตก โดยที่ไม่ได้มีอาการเจ็บ ปวด และอื่นๆ ก็ไม่ใช่ลักษณะของโรคมะเร็งค่ะ อีกทั้งมะเร็งในช่องปาก มักจะพบในคนที่อายุมากแล้วค่ะ

                        ลักษณะที่เป็นรอยแตกๆ อาจเป็นรอยย่นรอยพับของเยื่อบุช่องปากก็ได้ ส่วนรอยสีขาว อาจเป็นเศษคราบอาหาร หรือหากอยู่ใกล้ๆ กับทอนซิล อาจเป็นนิ่วในทอนซิลก็ได้ค่ะ 

                        แนะนำว่าเพื่อให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ ในเบื้องต้น อาจลองบ้วนปากกลั่วคอด้วยน้ำเกลือบ่อยๆ แปรงฟันให้สะอาด และดื่มน้ำเปล่ามากๆ ค่ะ