ถามแพทย์

  • ขออณุญาตถามอีกรอบครับหัวข้อที่ผมถามหาย

  •  TheMustx01
    สมาชิก
    หลังเสี่ยง 4เดือนครึ่ง ประมาณ138วัน ผลตรวจ HIV &HCV เป็นลบ สามารถปิดเคสได้หรือยังครับ แล้วจากข้อมูลที่ว่ากรณีติดเชื้อร่วมระหว่างเชื้อ HIV AND HCV จะทำให้ระยะ window period hiv เพิ่มขึ้นถึง6เดือน จากกรณีของผมที่ตรวจทั้ง HIV AND HCV ผลเป็บลบที่หลังความเสี่ยง4เดือนครึ่งหรือประมาณ138วันจำเป็นต้องไปตรวจซ้ำที่6เดือนอีกไหมครับ