ถามแพทย์

 • แปลค่าผลเลือด

 •  Panthita Milk
  สมาชิก

  คือตอนนี้เราไปตรวจเลือดมาค่ะมีค่าL 4 ตัวมี hgb 11.7 hct 35.4 mcv 78.1 mch25.8 ค่ะ

  Panthita Milk  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Panthita Milk

  จากผลเลือดที่ให้มาเป็นเเรื่องการตรวจค่าเม็ดเลือดแดง โดยต้องมีค่าอ้างอิงจากแต่ละห้องปฏิบัติการด้วย จึงจะบอกได้แน่นอน

  จากผลเลือดที่แนบมา น่าจะไม่ได้มีภาวะซีดชัดเจน แต่มีเม็ดเลือดแดงที่ตัวเล็กกว่าปกติ ซึ่งอาจเกิดจากการเป็นพาหะธาลัสซีเมียหรือมีการขาดธาตุเหล็ก

  แนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม เช่นตรวจดูการเป็นพาหะธาลัสซีเมีย และตรวจค่าเหล็กในเลือด ขณะนี้ให้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รวมทั้งผัก ผลไม้และเนื้อแดง ถ้ามีอาการซีด อ่อนเพลีย ควรรีบไปพบแพทย์