ถามแพทย์

 • นอนตะแคงซ้ายแล้วหัวใจเต้นแรงครับ

 •  Beam wayu
  สมาชิก
  เวลานอนตะแคงซ้ายหรือกระโดดผมได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงมากครับแล้วเต้นเร็วมาก แต่นอนตะเเคงขวาไม่ไ้ด้ยินเลยครับ ผมไม่เคยเป็นมาก่อนเลยตอนนี้อายุ16ครับ แบบนี้ผิดปกติไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Beam wayu,

                     เนื่องจากหัวใจอยู่ในช่องทรวงอกค่อนไปทางด้านซ้าย ดังนั้น การนอนตะแคงซ้าย ก็จะไปกดทับหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นลำบาก ต้องออกแรงในการบีบตัวมากขึ้น หรืออาจเต้นเร็วขึ้นได้ค่ะ

                     ส่วนการที่เมื่อกระโดด แล้วหัวใจเต้นแรงและเร็ว ก็เพราะเมื่อกระโดด ร่างกายต้องใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนทำงาน และเนื่องจากกล้ามเนื้อต้องอาศัยออกซิเจนที่อยู่ในเลือด ในการช่วยสร้างพลังงานเพื่อออกแรงในการยืดหด หัวใใจจึงต้องบีบเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น จึงต้องบีบแรงขึ้นและเร็วขึ้นเป็นปกติค่ะ ไม่ได้ผิดปกติหรืออันตรายอะไร

                    การจะทราบว่าหัวใจเต้นปกติหรือไม่นั้น ให้ใช้การจับชีพจรที่อยู่ตรงข้อมือบริเวณฝั่งนิ้วโป้ง และจับดูว่าชีพจรเต้นกี่ครั้งใน 1 นาที โดยให้จับในขณะที่นั่งพัก หากเต้นประมาณ 60-100 ครั้งใน 1 นาที และเต้นอย่างสม่ำเสมอ ก็ถือว่าปกติดีค่ะ แต่หากเต้นน้อยกว่า 60 ครั้งใน 1 นาที หรือ เต้นมากกว่า 100 ครั้งต่อนาที หรือเต้นเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอ จึงจะถือว่าผิดปกติค่ะ