ถามแพทย์

 • ท้องน้อยโดนกระแทกที่ขอบโต๊ะอย่างแรงคะ

 •  Films
  สมาชิก
  มีลิ่มเลือดสีดำสีน้ำตาลสีแดงออกมาจากช่องคลอดจะเป็นอะไรไหมคะ
  Films  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD