ถามแพทย์

 • ทานยา azithromycin 250 mg ทานยาคุมกำเนิดร่วมด้วยจะมีผลกระทบไหมคะ

 •  Kamonwan
  สมาชิก
  ทานยา azithromycin 250 mg ทานยาคุมกำเนิดร่วมด้วยจะมีผลกระทบไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kamonwan,

                      ยา Azithromycin (อะซิโธรมัยซิน) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลน์ (Macrolide) ซึ่งไม่ได้มีผลต่อการดูดซึมและกระบวนการเมตาบอลิซึมของยาคุมกำเนิดแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่ได้มีผลต่อการลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลงค่ะ    

                      ส่วนยาที่จะมีผลต่อระดับฮอร์โมนจากยาคุมในกระแสเลือดอย่างมีนัยสำคัญและทำให้ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดลดลงชัดเจน คือ ยาปฏิชีวนะ rifampin, griseofluvin, ยากันชักต่าง ๆ ได้แก่ carbamazepine, phenytoin, topiramate, phenobarbital, oxcarbazepine, felbamate ยาต้านเชื้อไวรัส HIV ได้แก่ darunavir, efavirenz, lopinavir, nevirapine เป็นต้น

  สวัสดีค่ะ คุณ Kamonwan,

                      ยา Azithromycin (อะซิโธรมัยซิน) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลน์ (Macrolide) ซึ่งไม่ได้มีผลต่อการดูดซึมและกระบวนการเมตาบอลิซึมของยาคุมกำเนิดแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่ได้มีผลต่อการลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลงค่ะ    

                      ส่วนยาที่จะมีผลต่อระดับฮอร์โมนจากยาคุมในกระแสเลือดอย่างมีนัยสำคัญและทำให้ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดลดลงชัดเจน คือ ยาปฏิชีวนะ rifampin, griseofluvin, ยากันชักต่าง ๆ ได้แก่ carbamazepine, phenytoin, topiramate, phenobarbital, oxcarbazepine, felbamate ยาต้านเชื้อไวรัส HIV ได้แก่ darunavir, efavirenz, lopinavir, nevirapine เป็นต้น