ถามแพทย์

 • รับประทานยาไดแอนแบบ 21 เม็ดแบบไม่ได้เว้น 7 วัน คือต่อแผงใหม่ไปเลย ควรทำอย่างไรดี

 •  Nan Nanzii
  สมาชิก
  ทานยาคุมไดแอนแผงแรกครบ 21 วันแล้วค่ะ แล้วก็ไม่รูว่าต้องหยุด 7 วันถึงจะเริ่มทานแผงใหม่ได้ ตอนนี้ทานแผงที่ 2 ไป 2 เม็ดแล้วควรทำไงดีค่ะ
  Nan Nanzii  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Nan Nanzii

  การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือน 21 เม็ดนั้น เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง หากได้ทานติดต่อกันทุกวันจนหมดแผง

  โดยปกติแล้วควรจะเว้นระยะ 7 วัน เพื่อให้มีประจำเดือนมาแล้วค่อยเริ่มยาแผงใหม่ แต่หากไม่ได้เว้นระยะ 7 วันให้มีประจำเดือนมานั้น อาจทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกมีการหน่าตัวขึ้นได้ และอาจส่งผลให้มีเลือดออกผิดปกติ เช่นเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือเมื่อหยุดทานยาแล้ว ประจำเดือนมาปริมาณมาก เป็นต้น แต่ไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพของการคุมกำเนิด

  ดังนั้นแนะนำให้รับประทานยาในแผงที่ 2 ต่อเนื่องไปจนหมด พอหมดแผงก็ให้เว้นยา 7 วันแล้วค่อยเริ่มแผงที่ 3 ในระหว่างนี้ก็สังเกตอาการที่ผิดปกติเช่นเลือดออกจากช่องคลอดระหว่างรอบเดือนว่ามีหรือไม่ หากเลือดออกมามากผิดปกติ ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม