ถามแพทย์

 • รับประทานยาต้าน HIV อยู่ สามารถทานสมุนไพรรางจืดได้หรือไม่

 •  dailyprophet
  สมาชิก

  สวัสดีครับ

  ติดเชื้อ HIV และรับยาต้านจนปัจุบันค่า CD4 ปกติ และ Viral load ต่ำกว่า 30 แล้ว

  แต่เนื่องจากชวงเวลาที่ผ่านมามีการทานรางจืนแคปซูลไป แต่ไม่ได้ทานเวลาเดียวกันกับยาต้าน

  แต่ทานช่วงระหว่างวัน แบบนี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาต้าน หรือ จะทำให้ปริมาณสารหรือตัวยาในเลือด,ร่างกายถูกขับออกไปด้วยไหมครับ  และจะมีผลถึงขั้นทำให้ร่างกายดื้อยาต้านหรือไม่ครับ

  (เพิ่งทานรางจืดได้ 2 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 1-2 วันครับ)

  รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ

  ขอบคุณครับ

  dailyprophet  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ dailyprophet

  ยาต้านไวรัส HIV  นั้น มีความสำคัญคือการกินยาต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้ควบคุมปริมาณไวรัสไว้ได้ และลดโอกาสการจะติดเชื้อฉวยโอกาสจากภูมิคุ้มกันที่บกพร่องจนถึงแก่ชีวิต จึงมีความสำคัญมากในการกินยาต่อเนื่องทุกวัน การขาดยา นอกจากจะทำให้ภูมิคุ้มกันตกลงจนเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากมายแล้ว ยังทำให้เกิดไวรัสที่ดื้อยา จนหายารักษาต่อได้ยากมากขึ้น

  โดยระหว่างที่กินยาต้านไวรัสอยู่นั้น ควรต้องระวังการใช้ยาหรืออาหารเสริมอื่นๆที่อาจจะมีผลต่อระดับของยาต้านไวรัส ดังนั้น ควรใช้ยาทุกชนิดภายใต้การดูแลขอแพทย์ ยาสมุนไพรที่กินเสริมเข้าไปดังกล่าวมานั้น ไม่ทราบส่วนประกอบทางเคมีที่แน่ชัดและยังบอกไม่ได้ว่าจะมีผลต่อยาต้านหรือไม่

  แนะนำการหยุดยาทุกชนิดที่ไม่จำเป็น กินยาต้านไวรัสต่อเนื่องและกลับไปพบแพทย์ตามนัด