ถามแพทย์

 • ถ้ารับประทานยาฆ่าเชื้ออยู่ จะไปฉีดวัคซีนได้ไหม

 •  sireethon
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ พอดีเพอ่งเสริมจมูกมาและต้องทายาฆ่าเชื้อต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10 ธันวาคม แต่มีนัดฉีดวัคซีนโใเดอร์น่าเข็มแรกในวันที่13 ธันวาคมนี้ อยากสอบถามว่าสามารถฉีดได้ไหมคะ เห็นชื่อตัวยาเขียนว่า Koact 1000mg. ค่ะ
  sireethon  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ sireethon

  การไปรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 นั้นมีความสำคัญ โดยการฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกาย ช่วยป้องกันการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของอาการหรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนหากเกิดการติดเชื้อขึ้น

  ภาวะที่อาจจะมีผลต่อการไปรับวัคซีนที่สำคัญได้แก่ ภาวะที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง การกินยากดภูมิบางชนิด จนร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันตามหลังการรับวัคซีนได้ตามปกติ

  จากที่กล่าวมายาฆ่าเชื้อไม่น่าส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย จึงน่าจะรับประทานได้ตามปกติทั้งก่อนและหลังการไปรับวัคซีนค่ะ