ถามแพทย์

 • กินยาคุมกำเนิดแบบแผงไม่ตรงเวลาบ้าง และไม่ได้กินเม็ดสุดท้าย มีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

 •  polpert
  สมาชิก
  ทานยาคุมกำเนิดชนิด21เม็ด ทานไม่ตรงเวลาไป2ครั้ง ปกติจะทานตอน4ทุ่ม ครั้งแรกที่ลืมมาทานตอนเช้าของอีกวันและทานยาปกติของวันนั้นไป ครั้งที่2มาทานยาตอนบ่ายและทานยาปกติของวันนั้นไป ปกติมีเพศสัมพันธุ์แบบหลั่งนอกตลอดแต่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย และเม็ดสุดท้ายเม็ดที่21ไม่ได้กิน จะมีโอกาสตั้งครรภ์สูงมั้ย
  polpert  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ polpert

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินอย่างถูกต้องติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา 

  โดยควรจะกินยาทุกวัน ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน คลาดเคลื่อนไม่ควรเกินช่วง 3 ชั่วโมง การกินยาคลาดเคลื่อนอาจจะลดประสิทธิภาพของยาลงไปได้บ้าง แต่หากยังกินครบทุกเม็ด โอกาสตั้งครรภ์ก็มีได้น้อยมากๆ ยามีประสิทธิภาพประมาณ 95-99% การลืมกินยาเม็ดสุดท้ายอาจมีผลลดประสิทธิภาพของยาลงไปได้อีก 

  ดังน้นในกรณีนี้ควรจะสังเกตรอบเดือนในช่วงที่เว้นยา 7 วันค่ะ ว่าประจำเดือนมาตามปกติหรือไม่ ถ้าประจำเดือนไม่มา ควรจะซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจว่าไม่ตั้งครรภ์หรือไปยืนยันผลที่รพ.ก่อน ถ้าไม่ตั้งครรภ์จริง จึงค่อยเริ่มยาคุมแผงต่อไป