ถามแพทย์

 • ทานยาคุมกำเนิด ร่วมกับ วิตามินซี Grape seed และ alpha lipoic acid

 •  patcha
  สมาชิก
  ทานยาคุม Oilezz ร่วมกับ วิตามินซี Grape seed และ alpha lipoic acid จะกระทบกับประสิทธิภาพการคุมกำเนิดหรือเปล่าคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ  patcha

  ยาคุมกำเนิดอาจมีปฏิกิริยากับยาหลายชนิดทำให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลดลงได้ ตัวอย่างเช่น ยาปฎิชีวนะบางชนิด ยากันชัก เป็นต้น ยา desogestrel ร่วมกับยา ethinyl estradiol ก็เช่นกัน นอกจากนี้ประสิทธิภาพของยายังขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ พันธุกรรม และโรคประจำตัวของแต่ละบุคคลอีกด้วย

  แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร และศึกษาเอกสารกำกับยาอย่างละเอียดอีกครั้งในการใช้ยาเพื่อให้เกิดผลสูงสุดค่ะ