ถามแพทย์

  • ทานยาคุมฉุกเฉินก่อนใกล้มีประจำเดือนและประจำเดือนไม่มา

  •  Ploy Pai Lin
    สมาชิก
    ปกติจะทานยาคุมแบบ28 แต่ได้หยุดทานไป2เดือน เพิ่งมีอะไรกับแฟนเมื่อวันที่28และได้ทานยาคุมฉุกเฉินไป และได้มีกับแฟนอีกครั้งเมื่อวันที่1แต่ไม่ได้ป้องกัน ปกติรอบเดือนจะมาณวันที่ 30-1 สิ้นเดือนหรือต้นเดือนปร