ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 28 ต.ค. มีเพศสัมพันธ์ 18-19 พ.ย. ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา ตรวจแล้วไม่ท้อง

  •  Peerapon Boonkong
    สมาชิก

     คือประจำเดือนของแฟนมาล่าสุดวันที่ 28 ตุลาคมคาบมาถึงเดือนพฤศจิกายนหายประมาณวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน แล้วมามีเพศสัมพันธุ์ช่วง 18-19 เดือนพฤศจิกายน หลังจากนั้นคือประจำเดือนไม่มาเลยจนถึงทุกวันนี้ พอตรวจครรภ์แล้วไม่ได้พบว่าตั้งครรภ์แต่อย่างใดครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Peerapon Boonkong,

                           หากประจำเดือนมาวันที่ 28 ต.ค. การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 18-19 พ.ย. อาจไม่ใช่ระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์อาจมีได้ อย่างไรก็ตาม หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์ โดยตรวจในวันที่ 3 ธ.ค. ซึ่งเป็นระยะเวลานาน 2 สัปดาห์แล้วตั้งแต่มีเพศสัมพันธ์ไป แล้วตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์ค่ะ และการที่ประจำเดือนไม่มา จึงเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว เป็นต้น แนะนำควรรอประจำเดือนไปอีกซักระยะก่อน ประจำเดือนก็น่าจะมาในที่สุดค่ะ